MPCS B.V., gevestigd aan de Ramshoorn 2, 4824 AG te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring.

 CONTACTGEGEVENS

Ramshoorn 2
4824 AG BREDA
Tel. 076-2052002
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.mp-cs.nl

 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

MPCS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zouden kunnen verwerken:

• voor- en achternaam
• geslacht
• adresgegevens
• telefoonnummer
• emailadres
• bankrekeningnummer
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, door bijvoorbeeld een profiel op onze website/webshop aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• gegevens over uw activiteiten op onze website/webshop
• internetbrowser, IP-adres, locatiegegevens en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

MPCS B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

MPCS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• het afhandelen van uw contractovereenkomst/opdracht/aanbieding
• voor productie methode/specificatie en tracking/tracing
• het afhandelen van uw betaling
• verzenden van onze nieuwsbrief
• u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• om goederen en diensten bij u af te leveren
• u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• MPCS B.V. analyseert uw gedrag op de website/webshop om daarmee de website/webshop te verbeteren en hat aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
• MPCS B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

  

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

MPCS B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MPCS B.V). tussen zit.

MPCS B.V. maakt gebruik van o.m. onderstaande computerprogramma´s of systemen (hiervoor zijn verwerkers overeenkomsten afgesloten):

• Newbase
• Twinfield

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

MPCS B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen.

 DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

MPCS B.V. Verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MPCS B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

MPCS B.V gebruikt alleen functionele cookies om de functionaliteit van de website te garanderen.

 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te malen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MPCS B.V. en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MPCS B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

MPCS B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..